www.notar-trcka.cz / notar@notar-trcka.cz / tel. : 321 720 611 / gsm: 777 634 692 / 737 248 138
Mgr. Stanislav Trčka, notář se sídlem v Kolíně, je pověřen notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Kolíně, je členem Notářské komory v Praze.

V evidenci notářů Notářské komory České republiky je zapsán pod č. 690.

Kancelář Mgr. Stanislava Trčky zajišťuje veškerou notářskou činnost, včetně poskytování právních služeb dle ustanovení § 3 notářského řádu.
datová schránka: i9pz9qc / IČ: 03965112 / DIČ: CZ7909271975 / Bankovní spojení: 2111641870/2700
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
KAŽDOU STŘEDU
9:00 - 18:00